Main Navigation Section Navigation Main Content
Pozisyonlar Tanım

Uzman Yardımcısı

Uzman Yardımcısı pozisyonundaki çalışanlarımız, Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve Kurumsal Şubelerde, görev yaptığı birimin faaliyetlerini Banka mevzuatı çerçevesinde takip eder, uygular ve geliştirir. Yönetici adayı (MT) olarak yetiştirilen uzman yardımcıları, uzmanlık alanlarında aldıkları pek çok kurum içi ve dışı eğitimle çalışma alanlarında profesyonellik kazanırlar.

Müfettiş Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı pozisyonundaki çalışanlarımız Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlük Bölümlerimizde, yurtiçi/yurtdışı şubelerde, Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmelerde, teftiş, soruşturma ve incelemeler yapar.

Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanı

Bilgi İşlem ve Yazılım Uzmanı pozisyonundaki çalışanlarımız, Bankanın günün koşullarına uygun altyapı ihtiyaçlarını ve hedeflerini ilgili birimlerle birlikte belirler, Bilgi Teknolojileri mimarisini tanımlar ve geliştirir, yönetim bilgi sistemleri ile iş zekâsı sistemlerini kurar, kurulan sistem ve alt yapıların en etkin ve verimli şekilde işletimini, bakımını ve güvenliğini ilgili bölümlerle işbirliği yaparak sağlar.

Memur

Memur pozisyonundaki çalışanlarımız, Şube ve Genel Müdürlük Bölümlerimizde temel bankacılık hizmeti ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde destek olan görevleri yerine getirir. Şubelerde gişe işlemleri ve operasyonel işlemlerde görev almanın yanısıra performanslarına ve bulundukları şubelerdeki kadro imkânlarına göre satış, kambiyo, sorunlu kredilerin takibi gibi alanlarda da görev yapabilir.

Çağrı Merkezi Elemanı

Bankamız Çağrı Merkezinde çağrı alma ve dış arama pozisyonlarında, memur unvanıyla görev yapan Çağrı Merkezi pozisyonundaki çalışanlarımızın kariyer yolu açık olup hem iletişim yetkinliklerini geliştirmekte hem de Bankacılıkla ilgili pek çok konuda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır. İşe giriş tarihlerini takip eden 2 yılın sonunda Şube veya Genel Müdürlük Bölümlerine nakil talebinde bulunmaya hak kazanırlar.

Operasyon Elemanı

Operasyon Elemanı pozisyonundaki çalışanlarımız, Şube ve Genel Müdürlük Bölümlerimizdeki operasyonel faaliyetlerde görev alarak, veri girişi, kontrol, yazışma vb. işlerde Bankamız süreçlerini desteklerler.

Takip Memuru

Bankamız hukuk müşavirliği ve müşavirliğe bağlı bölge teşkilatında; hukuksal işlemlerin iç ve dış evrak takibini yapar; noter, adliye, ticaret odası, tapu daireleri ve diğer kamu kuruluşları ile ilgili işleri yürütürler. Takip memurluğu kariyer yolu kapalı bir pozisyondur.

İhtisas Elemanı

Avukat, mimar, mühendis gibi pozisyonlarda istihdam edilen çalışanlarımızdır.

Özel Güvenlik Görevlisi

Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonundaki çalışanlarımız Şubelerimizde ve Genel Müdürlüğümüzde silahlı özel güvenlik görevini yerine getirir. 

Şoför

Makam şoförü ve para nakil aracı şoförü olarak istihdam edilen çalışanlarımızdır.