Main Navigation Section Navigation Main Content

Kariyer Yönetimi

Bankamızda kariyer yolu açık olan müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, bilgi işlem ve yazılım uzmanı ile memur unvalarındaki çalışanlarımızın kariyer yolları:

Bütün yöneticilik görevlerinin kurum içerisinden yetişen çalışanlar tarafından üstlenildiği Bankamızda, tüm çalışanlarımızın başarılı bir performans sergiledikleri ve kendilerini geliştirdikleri sürece kariyer yolları açıktır. Memur kulvarından müdüriyet unvanına gelene kadar çalışanlarımızın dahil oldukları iki aşamalı bir sınav modeli bulunmaktadır. Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı unvanındaki çalışanlarımız için ise kıdem ve yeterlik sınavına dayalı bir yükselme süreci mevcuttur. Farklı pozisyonda bankaya giren çalışanlarımızın, işe başlangıç yaptıkları kariyer kulvarlarına göre belirlenmiş yükselme süreçlerini başarı ile tamamladıktan sonra üst pozisyonlara terfi etme aşamasında, “fırsat eşitliği’’ altında yolları kesişmekte ve farklı kulvarlardan gelen çalışanlarımız aynı rollere aday olabilmektedirler.