Neden çevik çalışıyoruz?

Tüm Kariyer İpuçları >

Endüstri devrimi, seri üretim ve verimlilik amacıyla uzmanlaşmayı da beraberinde getirirken insanların kendi alanları dışında çok fazla bilgi sahibi olmalarına gerek duyulmayan bir anlayışı teşvik etmiştir. Bu anlayış ise organizasyon şemalarında hiyerarşi ve bürokrasiyi destekleyen bir yapıya dönüşmüştür. Üretim sektöründe doğan bu anlayış, hizmet sektöründe kendine kolayca yer bulmuş ve yığın hizmet verilen her alana yayılmıştır. 

Ancak dijitalleşme ve artan teknoloji kullanımı ile zaman ilerledikçe 2 temel problem ortaya çıkmıştır.

Birincisi, müşteri beklentilerinin yükselmesi ve ihtiyaçlarının artması ile birlikte kurumlar standart süreç ve modelleri ile müşterilerin özelleşmiş beklentilerine karşılık verememeye başlamıştır.

İkincisi ise çalışanların çoğu, sistemde tam olarak bilmedikleri bir bütünün küçük bir parçası olduklarından, anlam arayışı içerisinde mutsuzlaşırken bilgisayar başında tek düze işler yapan insanların iş ile olan zihinsel ve motivasyonel bağı büyük ölçüde kopmuştur.

Dijitalleşme, teknoloji ile birlikte organizasyonlarda, müşteri beklentilerini karşılayabilmek için farklı modellere, değer oluşturma sürecini yavaşlatan bürokrasinin azaltılmasına, müşteriye özel süreçleri yürütebilecek esnekliğe ve çalışan mutluluğunu kısıtlayan unsurları ortadan kaldıran yeni bir anlayışa giderek daha fazla ihtiyaç duyulmuştur.

Tam da bu dönemde çevik çalışma biçimi, 1990'lı yılların sonunda yazılım geliştirme dünyasında ortaya çıkan, yukarıdaki sorunlara çözüm getirme potansiyelini en fazla taşıyan uygulama olduğu için tüm dünyada hızla kabul gören bir anlayış haline gelmiştir.

Çevik çalışma biçiminin temelinde, bir iş sonucunda yaratılacak nihai değere tam odaklanma, esneklik, sürekli öğrenme, belirli ölçüde deneme-yanılma özgürlüğü, şeffaflık, insana saygı gibi prensipler yatar. Bu prensipler çerçevesinde, belirli amaç doğrultusunda gerekli yetkinliklere mümkün olduğunca sahip bir takım bir araya gelir. Hedefine ulaşmak için yukarıdaki değerler çerçevesinde bir arada çalışır.

Çevik çalışma biçimini en iyi anlatan analoji takım sporlarıdır. Bu yapılarda herkes takımın amacını bilir; genel bir oyun planı vardır ama oyun içerisinde gerektiğinde her oyuncu inisiyatif kullanır ve hatalar yapılabilir. Ancak önemli olan, bunlardan ders almak ve uzun soluklu turnuva sonunda hedefe ulaşabilmektir.

Biz de İş Bankası olarak çalışma anlayışımızı ve çalışma alanlarımızı çevik yaklaşım modeli doğrultusunda güncellemeye devam ediyoruz. Bankamız çevik çalışma modeline ilişkin detayları buradan inceleyebilir, çalışma hayatına başlamadan çevik çalışma modelini deneyimlemek istersen  Agile Worksop etkinliklerimizde bizimle olabilirsin.

#çevik #agile #inovasyon
12.07.2021

İLGİLİ KARİYER İPUÇLARI

Neden çevik çalışıyoruz?

Çevik çalışma biçiminin temelinde, bir iş sonucunda yaratılacak nihai değere tam odaklanma, esneklik, sürekli öğrenme, belirli ölçüde deneme-yanılma özgürlüğü, şeffaflık, insana saygı gibi prensipler yatar.