Müfettiş Yardımcısı

Tüm Pozisyonlar >

Müfettiş Yardımcısı pozisyonundaki çalışma arkadaşlarımız; Bankamızın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi veya yurt dışı şubelerinin, yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşların denetiminde rol oynarlar.

İŞ TANIMI

İç denetim süreçlerini yerine getiren Müfettiş Yardımcısı pozisyonundaki çalışma arkadaşlarımız, Bankamız Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin, bilgi sistemleri ile teknolojilerinin ve yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının denetiminde görevlendirilir. Tüm Kurul üyeleri, bankacılık süreçlerinde bilgi sahibi olacak şekilde yetiştirilir. Gerekli sertifikasyonları sağlayan ve bilgi teknolojileri alanında yetkinliklerini gösteren Kurul üyelerimiz arasından Bilgi Teknolojileri Müfettişleri atanır. Müfettiş Yardımcıları da dâhil olmak üzere kurul üyelerinin ikamet yeri İstanbul'dur.

BAŞVURU KOŞULLARI

Uyruk

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden mezun olmak.

Yaş

Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Yabancı Dil
Sınav /Kurum Adı

Puan/Seviye

(En Az)

TOEFL (IBT) 85
GOETHE ENSTİTÜSÜ

Zertifikat C1 (ZMP)

Zertifikat C2 (GDS)

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı

DALF C1

DALF C2

TEF (Fransız Kültür Merkezi) 500

*TOEFL MyBest Scores kabul edilmeyecektir.

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve açıklama penceresinde yer alan sertifikalardan birine sahip olmak.

Askerlik

Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecil ettirmiş olmak.

Sağlık

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.

Sağlık durumu seyahat etmeye ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Hizmet Yükümlülüğü

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Adli Sicil

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.

Katılım

Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

İŞE ALIM SÜRECİ

Başvuru

İşe alım sınavlarımıza bu platforma üye olarak başvurunu yapabilirsin. Başvurunun uygun bulunması halinde özgeçmiş bilgilerinde belirttiğin e-posta adresine sürece dair bilgileri göndereceğiz.

Yabancı Dil Sertifikası

Sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifikası ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesinin başvuru sürecinde belirlenecek bir tarihe kadar resimli özgeçmişinle birlikte mys@isbank.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yabancı dil sertifikaları evrak hazırlama aşamasında talep edilecektir. TOEFL Sınavına yeni girecek adaylar 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan Bankamıza da gönderebilirler. (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır.)

Alım sürecinin başarılı şekilde tamamlayarak Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan adayların ilan açılış tarihinden sonra girdikleri ve başarılı oldukları yabancı dil sınav ücretleri aşağıda belirtilen koşullar dahilinde Bankamız tarafından karşılanacaktır.

- Tüm aşamalarda başarılı olan ve işe başlatılan adayların ücreti ödenecek, sınavın herhangi bir aşamasında başarısız olan veya süreçten vazgeçen adayların ücreti ödenmeyecektir.

- Aynı sertifika sınavına birden fazla girilerek yeterli asgari puanlar alınmış veya farklı diller için sertifikalar alınmışsa, sadece birisi ve en yüksek tutarlı olan ödenecektir.

Türkçe Yeterlik Sınavı

Bu aşamada dil bilgisi, kompozisyon yazma ve yazılı ifade becerilerinin ölçümlendiği çevrimiçi bir sınava gireceksin.

Genel Yetenek Sınavı

Bu aşamada, öncelikle sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, sistematik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine yönelik sorulardan oluşan çevrimiçi bir teste gireceksin. Ardından, ekonomi, işletme, finans, hukuk gibi alanlara yönelik olarak ilgi seviyeni ölçmeyi amaçlayan temel düzeyde bir teste katılacaksın.

Değerlendirme Merkezi

İş hayatını örnekleyen uygulamalarla yetkinlik ve davranışların gözlemlenmesini sağlayan bir araç olan Değerlendirme Merkezi uygulamasına katılacaksın.

Panel Mülakat

Mülakat süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak verilen bir konu üzerinde gruplar halinde diğer adaylarla münazara gerçekleştireceksin, ayrıca bu aşama öncesinde Bankamızca belirlenecek diğer değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaksın. İkinci kısımda ise üst düzey yöneticilerimizle birebir görüşmelere katılacaksın.

Onay

İşe alım sürecinin bir parçası olan belge hazırlama sürecine yönlendiriyoruz. İlettiğin belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunursan işe alımını gerçekleştiriyor ve seni eğitime davet ediyoruz. Başvuru yaparken gerçek dışı bilgiler verdiği belirlenen adaylarımızın süreçlerini hangi aşama olduğuna bakmaksızın sonlandırıyoruz.

KARİYER YOLU

Kıdemli Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak 3 yılı tamamlaman, katılacağın ön yeterlilik sınavında başarılı olman ve genel çalışma performansının olumlu bulunması halinde "Kıdemli Müfettiş Yardımcısı" unvanını alırsın. 

Müfettişlik

5. yılın sonu olan staj bitiminde yapılan yeterlik sınavında başarılı olur ve çalışma performansın itibarıyla görevine devam etmen uygun bulunursa Müfettiş olarak görevini sürdürürsün.

Yöneticilik

Seçilerek işe alınan, özel eğitim gören, kısa sürede tüm bankacılık konularında deneyim kazanan Kurul üyelerimizden biri olarak, sen de Banka tarafından uygun görülen bir süre sonunda yönetici kadrolarına atanırsın. Bankamızda yönetim kademelerinde Teftiş Kurulu'nda yetişmiş çok sayıda yönetici görev yapmaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Ücret ve Yan Haklar

Çalışma arkadaşlarımızın parasal ve sosyal haklarını, BASİSEN ile aramızda 2 yılda bir düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi ile piyasa ve günün şartlarına göre belirliyoruz. Ücretleri hesaplarken, Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen dönemlerde ekonomik koşulları göz önünde bulunduruyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın sosyal güvenlikleri, “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” ve “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı” tarafından sağlanıyor. Çalışanlarımıza Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından emekli olduğunda ilave ikramiye ve ikinci bir maaş alma imkanı sunuyoruz.

 

Ücret Paketi

Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı çalışan müfettişlerin aylık ücret kalemleri Banka tarafından belirlenmektedir. Aylık ücretinin yanı sıra, yılda 4 maaş tutarında ikramiye sağlıyoruz. Genel Kurul tarafından Bankamızın bir önceki yıl performansı ölçüsünde belirlenen oranda yılda 1 kez kar payı ödemesi yapıyoruz. Bunların dışında teftiş görevin süresince ikamet adresinde ya da dışında bulunma durumlarına göre gündelik ödüyoruz.

Bankamızda eğitim ve sürekli gelişim, çalışma hayatının vazgeçilemeyecek bir parçası olarak kabul edilen değerler arasında bulunuyor. Bu kapsamda Bankamızca belirlenen sınavlarda başarı sağlaman durumunda İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için yabancı dil tazminatı ödüyoruz.

Bilgi Teknolojileri süreçlerinin denetiminde görevlendirilir ve gerekli koşulları sağlarsan ek görev tazminatı ödemesi de yapıyoruz.

 

Sosyal Olanaklar

Sosyal ihtiyaçlarını karşılamana, kendin için daha yüksek bir iş ve yaşam standardı sağlamana yönelik sosyal haklardan yararlanmanı destekliyoruz. Bu kapsamda sana sağlık yardımı, çocuk zammı, evlilik, doğum ve doğal afet yardımı sağlıyoruz.

Ayrıca, yasal olarak bakmakla yükümlü olduğun yakınların için de sağlık yardımı uygulamasından faydalanabiliyorsun.

İzinler

Bankamızdaki çalışma süren 1-5 yıl arasındaysa (5 yıl dâhil) yılda 15 iş günü, 6-10 yıl arasındaysa (10 yıl dâhil) yılda 18 iş günü, 10 yıldan fazlaysa yılda 23 iş günü izin imkânı ile birlikte hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin hakları sunuyoruz.

İşe Başlama

İşe başlamanın heyecanını ve ilk günün tatlı telaşını tahmin edebiliyoruz. İşe ve Bankamıza uyum sağlama sürecinde her adımda yanındayız. Bankamızın ve Teftiş Kurulumuzun iş süreçlerini tanımana yönelik alacağın eğitimlerle çalışma hayatına kolay adapte olmanı sağlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim Fırsatları

Banka tarafından tüm çalışanlara sunulan eğitim ve gelişim fırsatlarına ek olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığımız bünyesinde müfettişlere yönelik olarak özel eğitim programları oluşturulmaktadır.

İşine ve pozisyonuna yönelik alacağın planlanmış eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç ve tercihlerin doğrultusunda seçebileceğin eğitim ve seminer olanakları sunuyoruz. Her yıl Bankamız stratejisi doğrultusunda yenilenen eğitim kataloglarından teknik bankacılık veya kişisel gelişim temalı eğitimler seçebilir, alanında öne çıkan isimlerin konuk edildiği seminerlere katılabilir ya da Bankamız dışında sunulan eğitim olanaklarından faydalanabilirsin.

7/24 erişilebilen dijital öğrenme platformumuz “Öğrenme Dünyası” üzerinden arkadaşlarımıza; en güncel bankacılık konuları ile dijitalleşme ve müşteri deneyimi içerikli dijital eğitimlerin yanı sıra, liderlik, duygusal zeka, kişisel imaj gibi kişisel gelişim temalı videolar, çalışanlarımızın başarı hikayeleri videoları, bilgi portalları, dijital yayınlar gibi çok çeşitli öğrenme içerikleri sunuyoruz.

İnteraktif bir ortamda eğlenirken hem bankacılık alanındaki teknik bilgileri öğrenme imkanı sunan hem de yetkinlik gelişimine katkı sunmayı hedefleyen öğrenme oyunlarımızla gelişimini destekliyoruz.

Öte yandan, “Öğrenmek İsteyene Dünyalar” uygulamasıyla, dünyada kabul görmüş üniversitelerin eğitim ve sertifika programlarının yer aldığı Coursera platformundaki MOOC (Massive Open Online Courses)’lara katılımını destekliyoruz.